Vì sao Canada thu hút học sinh quốc tế?

Từ năm 1990 đến 2014, có hơn 270.000 sinh viên nước ngoài đến học tập tại Canada đã trở thành công dân thường trú. Số lượng này tương đương với 19%, nghĩa là cứ 100 sinh viên quốc tế học ở Canada thì có đến 19 người trở thành công dân Canada.